Dynamofabrikkens website er snart klar

Kort fortalt er vi et kreativt space for mindre virksomheder og specialestuderende. Vi forsøger at skabe hyggelige rammer, hvor kaffen og humøret altid er i orden. Hvis man er fan af stedet og mangler nogle spændende omgivelser til et møde, en konference el.lign. er man velkommen til at leje “Fabrikshallen”.

Find os på facebook for flere informationer